Ориз - една от най-важните, или може би най-важната култура в Азия, се отглежда дори в Хималаите, където терасите заемат всяко свободно парче земя, като в същото време предпазват стръмните склонове от ерозия и използват водните ресурси максимално ефективно. Много е трудоемко, но дава добра реколта. Не случайно, планинският масив се нарича Аннапурна - "пълна със зърно" - подхранва с ценна влага благодатните тераси - оризища. Нито зрънце ориз, според непалците, не бива да пада на земята, толкова е ценно...