Муктинатх, една от спирките по пътя на "Обиколката на Аннапурна" - удивителна точка на пресичане на свещени символи за хиднуисти и будисти, на височина от 3 710 метра. Познат още като "Мукти кшетра" (място за спасение), този храм е един от най-древните, посветени на бог Вишну в Непал, наричан и "Чуминг гиятца"(сто води) от будистите, зад храма има полукръгла каменна стена със 108 (свещено число) чучура, оформени като биволски глави, а в близост има будистки манастир, с вечно горящ огън от естествено газово находище, където и хиндуистите се покланят на своята богиня на огъня "Джуала Май". Мир и хармония цари във висините.